български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Годишен финансов отчет към 31 декември 2014 год.

1. Годишен финансов отчет към 31.12.2014

2. Годишен доклад за дейността на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ съгласно приложение 10, наредба N2

3. Декларация и подпис на съставителя на финансовите отчети на „Сити Пропъртис“ АДСИЦ

4. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно урпавление на “Сити Пропъртис” АДСИЦ

5. Декларация по чл.100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

6. Декларация по чл.100о, ал.4, т.3б от ЗППЦК

7. Декларация по чл.26, ал.2 от ЗППЦК

8. Информация съгласно "Наредба 2" – приложение N11 относно „Сити Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 год.

9. Информация съгласно чл.41, ал.1, т.7 от „Наредба 2“ относно „Сити Пропъртис“ АДСИЦ за 2014 год.
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio