български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Междинни отчети за периода 01.10.2009 - 31.12.2009 година

1. Счетоводен баланс

2. Информация по чл.25, ал.1, т.1-3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел
за "Сити Пропъртис" АДСИЦ

3. Приложение №9 към чл.28, ал.2, чл.33, т.2 от Наредба №2

4. Годишен финансов отчет (неодитиран) – 31 декември 2009 год.

5. Междинен финансов отчет на "Сити Пропъртис" АДСИЦ към 31.12.2009 год.

6. Декларация 1 по чл.100о, ал.4, т.3

7. Декларация 2 по чл.100о, ал.4, т.3
начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio