български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ

 

Решение 1 от 2.04.2007 год. на СГС

Устав на "Сити Пропъртис" АДСИЦ

Удостоверение за актуалното състояние към 27.05.2008 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 30.07.2008 год.

Протокол от Общо събрание на акционерите - 30 юни 2008 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 12.08.2008 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 23.09.2008 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 22.12.2008 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 11.03.2009 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 28.07.2009 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 15.07.2010 год.

Удостоверение за актуалното състояние към 02.12.2010 год.


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio