български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти

Новини от дружеството

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 14.07.2015 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на 25.03.2015 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 12.12.2014 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 20.10.2014 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно Годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2014 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 16.12.2013 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Редовно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 25.03.2013 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите, насрочено за 16.08.2012 год.

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.03.2012 год.

На 02.02.2012 г. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ взе решение за увеличаване капитала

На 27.06.2011 год. "Сити Пропъртис" АДСИЦ проведе редовно общо събрание на акционерите

На 27.06.2011 год. "Сити Пропъртис" АДСИЦ ще проведе редовно общо събрание на акционерите

На 18.03.2011 год. "Сити Пропъртис" АДСИЦ проведе извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 18.03.2011 год.

На 20.09.2010 год. “Сити Пропъртис” АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “Сити Пропъртис” АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 03.09.2010 год.

На 17.07.2009 год. “Сити Пропъртис” АДСИЦ проведе редовно годишно общо събрание

Съветът на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, София свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 17.07.2009 г.

Стартирано е инвестиционното проучване и проектиране на първия си проект, находящ се в с. Маджаре, общ. Самоков.

Съветът на директорите на „Сити Пропъртис” АДСИЦ, София свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г.

На 16 май 2008 г. Съвета на директорите на БФБ-София АД взе решение за регистрация на емисията акции на "Сити Пропъртис" АДСИЦ


начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio