български
english
Главна страница Карта на сайта За нас Проекти Партньори Корпоративно управление Пресцентър Контакти


Движение на акциите

Информация в БФБ

 

Новини


На тази страница ще публикуваме информация за текущите ни проекти и инвестиции.
 
 

Новини от дружеството
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.04.2016 гoд.
На 14.07.2015 год. Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква Извънредно Общо Събрание на Акционерите
Съветът на директорите на "Сити Пропъртис" АДСИЦ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 5.05.2015 гoд.
 

начало карта на сайта за нас проекти партньори корпоративно управление пресцентър контакти
MultiDesign Studio
виж повече